شرایط عمومی، قوانین و مقرراتبازارپردازی تهران

الف) تعاریف:

1. پیچینگ: همان جلسه ارائه طرح کسب و کار است؛ پیچینگ، شیوه‌ای استاندارد برای 1. پیچینگ: همان جلسه ارائه طرح کسب و کار است؛ پیچینگ، شیوه‌ای استاندارد برای ارائه طرح کسب وکار است که به‌صورت شفاهی و گاهی تصویری، به امید جلب مشارکت فعالان اقتصادی انجام می‌شود

2. تهیه‌کنندگان ارشد: به شخصیت‌های حقوقی که زنجیره‌ای از تولیدکنندگان فرهنگی مناسب را برای طرح مرچندایز (بازارپردازی) خود انتخاب کرده و قراردادهای مشارکت مالکیت معنوی با هر یک از تولیدکنندگان فرهنگی منعقد کرده‌اند. همچنین طرح‌های مرچندایز (بازارپردازی) توسط تهیه‌کنندگان ارشد در قالب مدل‌های کسب و کار و برنامه برندینگ تهیه شده که در قالب استاندارد در هم‌آورد بازارپردازی تهران ارائه (پیچ) می‌گردد.

3. تولیدکنندگان فرهنگی: هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی که در یک زمینه خاص فرهنگی، طرح و محصول دارد، به عنوان تولیدکننده فرهنگی شناخته می‌شود. تولیدکنندگان فرهنگی، در زنجیره محصولات فرهنگی مربوط به تهیه‌کنندگان ارشد، مشارکت مالکیت معنوی دارند.

4. کارگاه‌های آموزشی: جهت برگزاری هرچه بهتر هم‌آورد بازارپردازی تهران، مجموعه کارگاه‌های آموزشی تدوین و آماده‌شده است که تهیه‌کنندگان ارشد پس از ثبت نام در رویداد، با گذراندن کارگاه‌ها، آمادگی ایشان جهت ارائه یک پیچ مناسب ارتقا پیدا می‌نماید.


ب) شرایط عمومی:

1. هم‌آورد بازارپردازی فرهنگی، رویداد تخصصی پیچینگ در موضوع بازارپردازی فرهنگی (مرچندایز) است که در تیرماه 1401 با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، صندوق اعتباری هنر و قرارگاه بازارپردازی فرهنگی در تهران برگزار می‌شود.

2. شرکت در هم‌آورد بازارپردازی تهران، برای تمام تهیه‌کنندگان ارشد (معرفی شده در بخش الف-2) و به صورت شخصیت‌های حقوقی آزاد است.

3. هم‌آورد بازارپردازی تهران، محدود به زنجیره محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان است.

4. مدت زمان ارائه هر طرح مرچندایز (بازارپردازی) در هم‌آورد بازارپردازی تهران 10 دقیقه خواهد بود.

5. هزینه رفت و آمد، اسکان و سایر موارد شرکت در هم‌آورد بازارپردازی تهران بر عهده متقاضی است.

6. در شرایط کرونا، برگزاری هم‌آورد بازارپردازی تهران به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) و از طریق زیرساخت‌های جلسات ارائه آنلاین صورت می‌گیرد.

7. هزینه‌ی ثبت‌نام برای تهیه‌کنندگان ارشد، رایگان است.


ج) قوانین و مقررات:

1. طرح‌هایی که حق استفاده از همه یا قسمتی از امتیاز یا حقوق معنوی آنها، تا پایان مهلت ثبت‌نام، به اشخاص ثالث واگذار شده باشد، در هم‌آورد بازارپردازی تهران پذیرفته نخواهد شد.

2. محتوای طرح‌های مرچندایزِ متقاضی شرکت در هم‌آورد بازارپردازی تهران، باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، بدیهی است طرح‌هایی که با نظم عمومی و ارزش‌هاي اخلاقی مغایرت داشته باشد، در هم‌آورد بازارپردازی تهران پذیرفته نخواهد شد.

3. طرح‌های مرچندایز ارسالی به هم‌آورد بازارپردازی تهران می‌بایست محصول فکر و ایده تهیه‌کننده ارشد با مشارکت مالکیت فکری تولیدکنندگان فرهنگی باشد و حقوق مادی و معنوی آن، متعلق به تهیه‌کننده و شبکه تولیدکنندگان فرهنگی معرفی شده توسط تهیه‌کننده ارشد باشد.

4. تهیه‌کنندگان ارشد برای حضور در هم‌آورد بازارپردازی تهران، می‌بایست بسته قراردادهای مشارکت مالکیت فکری خود را ارائه نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه مغایرت در مالکیت فکری طرح‌های مرچندایز بر عهده تهیه‌کننده ارشد است و هم‌آورد بازارپردازی تهران در این زمینه مسئولیتی برعهده ندارد.

5. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه‌شده درباره طرح مرچندایز، بر عهده تهیه‌کننده ارشد است.

6. تهیه‌کننده ارشد موظف است ارائه خود را به زبان فارسی انجام دهد.

7. طرح‌های مرچندایزی که تا پیش از پایان مهلت مقرر، فرم ثبت‌نام آن‌ها در تارنمای رسمی هم‌آورد بازارپردازی تهران به نشانی dalan.farhangbonyan.ir/tmpf یا tehran-merchpitch-fes.ir تکمیل شده باشد، برای شرکت در هم‌آورد بازارپردازی تهران پذیرفته خواهد شد. هر تهیه‌کننده ارشد، تنها می‌تواند یک طرح مرچندایز را در سامانه ثبت نماید.

8. در صورت انصراف یا عدم شرکت در هم‌آورد بازارپردازی تهران به هر دلیل، پس از ثبت‌نام نهایی، تهیه‌کننده ارشد، فرصت حضور در ارائه دوره‌های بعدی هم‌آورد بازارپردازی تهران را دارد.

9. تمامی تهیه‌کنندگان ارشد بعد از ثبت‌نام، از خدمات کارگاه‌های آموزشی، دوره مربی‌گری و کارگاه‌های اختصاصی، برخوردار خواهند شد. تکمیل دوره مربی‌گری، منوط به گذرندان دوره کارگاه آموزشی و تکمیل دوره کارگاه‌های اختصاصی، منوط به گذرندان دوره مربی‌گری و پرداخت حق السهم تعیین شده از سوی تهیه‌کنندگان ارشد می‌باشد.

10. دوره کارگاه‌های آموزشی، برای تمامی تهیه‌کنندگان ارشدی که در هم‌آورد بازارپردازی تهران، ثبت ‌نام کرده‌اند، به صورت حضوری یا آنلاین متناسب با شرایط کرونا و به صورت رایگان است. دوره مربی‌گری با پرداخت 40 درصد هزینه توسط تهیه‌کنندگان ارشد، به صورت آنلاین برگزار شده و دوره کارگاه اختصاصی، با پرداخت 60 درصد هزینه توسط تهیه‌کنندگان ارشد، به صورت حضوری در مکان تهیه‌کنندگان ارشد برگزار می‌شود.

10. به‌منظور یکسان‌سازی روند ارائه آثار، حضور در کارگاه‌های آموزشی، دوره مربی‌گری و دوره کارگاه‌های اختصاصی، برای تمامی تهیه‌کنندگان ارشد، الزامی است و تهیه‌کنندگانی که هر سه مرحله را گذرانده باشند، می‌توانند در هم‌آورد بازارپردازی تهران ارائه طرح مرچندایز نمایند.

11. حضور حداکثر 3 نفر از سمت تهیه‌کنندگان ارشد در کارگاه‌های آموزشی، دوره مربی‌گری و دوره کارگاه‌های اختصاصی، مجاز است.

12. در زمان برگزاری هم‌آورد بازارپردازی تهران، امکانات لازم جهت ارائه مناسب، در اختیار هر تهیه‌کننده ارشد قرار خواهد گرفت، اما مسئولیت نحوه اجرا و محتوای ارائه شده بر عهدة خود او خواهد بود.

13. هرگونه تصویربرداری و عکاسی در طول برگزاری هم‌آورد بازارپردازی تهران، کارگاه‌های آموزشی، دوره مربی‌گری و دوره کارگاه‌های اختصاصی ممنوع است.

14. هم‌آورد بازارپردازی تهران خود را به حفظ حقوق تهیه‌کنندگان ارشد و پاسداری از طرح‌های آنان ملزم می‌داند.

15. درخواست‌ها و طرح‌های ارسالی توسط کمیته انتخابی هم‌آورد بازارپردازی تهران بررسی و حداکثر 15 طرح مرچندایز از نظر امکان سرمایه‌پذیری، انتخاب و اعلام خواهند شد.

16. کلیه فعالان اقتصادی فرهنگی که متقاضی حضور در هم‌آورد بازارپردازی تهران هستند، می‌بایست پس تکمیل مراحل ثبت نام به عنوان سرمایه‌گذار، تصویر معرفی نامه رسمی نمایندة شرکت‌کننده در هم‌آورد بازارپردازی تهران را در سربرگ شرکت یا سازمان مربوطه، همراه با مهر و امضا مدیرعامل شرکت یا مدیر روابط عمومی، برای دبیرخانه هم‌آورد بازارپردازی تهران ارسال نمایند.

17. دبیرخانه هم‌آورد بازارپردازی تهران مجاز است، با ذکر نام صاحب طرح مرچندایز، نسبت به استفاده حداقلی و غیرتجاری از عناصر دیداری و شنیداری موجود در طرح‌های ارسالی به هم‌آورد بازارپردازی تهران، برای موارد تبلیغی و اطلاع رسانی در ادوار مختلف هم‌آورد بازارپردازی تهران اقدام نماید.

18. ثبت‌نام در رویدادهای فرنو به‌منزله قبول مفاد شرایط عمومی، قوانین و مقررات مندرج در این سند از طرف متقاضی است.