انتشارات کودک و نوجوان محور توسعه فرهنگی در بازارپردازی است


انتشار در تاریخ: 1401/2/29

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه از سلسله جلسات هفته اقتصاد بازار پردازی فرهنگی به منظور حضور مؤثر در جشنواره و تعامل اقتصادی با صاحبان کسب و کارهای بازارپردازی فرهنگی با حضور منتخبی از انتشارات کودک و نوجوان در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ اسفند در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

در این جلسه، مدیرانی از انتشارات کودک و نوجوان که تجارب تولید محصولات چند وجهی مبتنی بر کتاب تصویری کودک دارند، شامل انتشارات مدرسه، انتشارات قدیانی، انتشارات کتابک، انتشارات براق و نشر چرخ و فلک، به همراه دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، دبیر جشنواره بازارپردازی تهران و دبیر قرارگاه بازارپردازی شورای فرهنگ عمومی حضور داشتند.

سیدامیر آقایی، دبیرجشنواره بازارپردازی تهران و دبیر قرارگاه بازارپردازی فرهنگی، در این جلسه ظرفیت‌های جشنواره بازارپردازی تهران را به عنوان رویداد محوری جهت توسعه اقتصاد بازارپردازی تبیین کرد. ایشان تاکید کرد که جشنواره بازارپردازی تهران، به عنوان جمع‌بندی سلسله رویدادهای پیوند فرهنگی با عنوان فرنو می‌باشد که مبتنی بر آن، طرح‌های متنوع کسب و کارهای بازارپردازی از بهم‌رسانی فعالان فرهنگی و تهیه‌کنندگان ارشد، فراهم شده است. هر کدام از طرح‌های کسب و کارهای بازارپردازی فرهنگی، دارای ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و فرهنگی است که زمینه مناسبی را برای جلب همکاری اقتصادی فعالان اقتصاد فرهنگ بوجود می‌آورد.

دبیر قرارگاه بازارپردازی فرهنگی گفت: برای آنکه برگزاری جشنواره بازارپردازی تهران بتواند تاثیرمناسبی بر بازار محصولات فرهنگی حوزه کودک و نوجوان ایجاد نماید، جمعی از نهادها و سازمان‌های فرهنگی با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های متنوع فرهنگی خود برای تهیه‌کنندگان ارشد در قالب بسته‌های متنوعی از خدمات حمایتی، زمینه مقیاس‌پذیری طرح‌های کسب و کار بازارپردازی فرهنگی را فراهم می‌آورند که این موضوع در قالب برنامه‌ای با عنوان برنامه ملی زیست‌بوم حمایت از بازارپردازی فرهنگی در قرارگاه بازارپردازی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

درهمین راستا، به دلیل آنکه مجموعه‌های انتشارات کودک و نوجوان هم به عنوان یکی از بخش‌های مهم و کاربردی در زمینه اقتصاد فرهنگ در حوزه کودک و نوجوان شناخته می‌شوند، در این جلسه، از دو منظر، نقش‌آفرینی انتشارات کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفت. از یک منظر، مجموعه‌های انتشاراتی می‌توانند با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های خود در قالب بسته خدمات حمایتی، در مقیاس‌پذیری کسب و کارهای بازارپردازی مؤثر باشند و از منظر دیگر، مجموعه‌های انتشاراتی می‌توانند به عنوان فعالان اقتصاد فرهنگ با طرح‌های کسب و کار بازارپردازی فرهنگی مرتبط شده و همکاری‌های اقتصادی با تهیه‌کنندگان ارشد تعریف نمایند و بدین ترتیب در بازار محصولات فرهنگی کودک و نوجوان، مشارکت نمایند.

آقای محمدحسین محبت‌پناه، مدیر بازارگانی انتشارات مدرسه، افزود: که مسیر حتمی انتشارات کودک و نوجوان، توجه به توسعه محصولات چندوجهی در حوزه کودک و نوجوان است و در این راستا، با بیان تجربه مثبت انتشارات در تولید و فروش بسته محصولات فرهنگی آموزشی در سال‌های گذشته، تاکید کرد تغییرات مدیریتی در حوزه‌های دولتی و حاکمیتی، سبب می‌شود که بسیاری از فعالیت‌های مثبت و سازنده، ادامه نیافته و ابتر بماند که در این مورد لازم است سازوکاری جهت مدیریت تأثیرات ناشی از تغییرات مدیران دولتی طرح‌ریزی گردد.

در ادامه، آقای محمدحسین قاسمی، مدیر انتشارات کتابک، گفت: اساساً انتشارات کتابک، علیرغم تجربه مفصلی که در حوزه کتاب کودک و حضور در بازار رایت‌های کشورهای مسلمان و کشورهای همسایه دارد، اما چند سالی است که اساساً تولیدات خود را مبتنی بر تولید بسته یکپارچه محصولات فرهنگی قرار داده، به طوری که در شرایط کرونا هم به دلیل محتوای مناسب و جذابی که در این بسته ارائه شده، فروش‌های بسیار بیشتری از فروش کتاب‌های کودک تجربه گردید. این به معنی آن است که مخاطب کودک و نوجوان، فقط با معرفی یک کتاب تصویری قانع نشده و نیاز به محتوای متنوع و چندوجهی دارد و اساساً این محتوای چندوجهی، خود عاملی برای بازگشت دوباره کودک به کتاب می‌تواند در نظر گرفته شود.

با تاکید بر موضوع چند وجهی در نظر گرفتن محتوای فرهنگی مبتنی بر کتاب، زهرا برقانی، مدیر نشر چرخ و فلک، تاکید کرد که با چندوجهی شدن محتوای فرهنگی مرتبط با سلسله کتاب‌های طنز این نشر، زمینه وفادارسازی مخاطبان کودک و نوجوان به محتوای طنز فراهم شده و همین باعث پایداری جریان اقتصادی ناشی از فروش کتاب‌های طنز می‌شود.
البته به عنوان یک نگاه نقد، مدیر روابط عمومی انتشارات قدیانی، اشاره کرد که رشد کتاب‌های صوتی در این انتشارات، زمینه یک رقابت منفی با موضوع کتاب چاپی را در انتشارات فراهم کرد و به همین دلیل تجربه منفی از توسعه کتاب‌های صوتی در این انتشارات بوجود آمده و براین اساس، ایشان تاکید داشتند که حضور محصولات چندوجهی نباید باعث رقابت منفی با محصول اصلی که همان کتاب کودک و نوجوان است، بوجود آید.

در ادامه مناف یحیی پور، دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، با تاکید بر اهمیت موضوع بازارپردازی در حوزه محصولات کودک و نوجوان، تاکید کرد که مساله اصلی در حوزه بازار کتاب‌های کودک و نوجوان، کوچک بودن ابعاد این بازار می‌باشد که بازارپردازی فرهنگی، باعث می‌شود که اولاً مجموعه‌های انتشاراتی سعی نکنند که خودشان به تنهایی وارد عرصه بازارپردازی بشوند تا متحمل ریسک‌های اقتصادی بزرگ بشوند، بلکه سعی کنند با مشارکت‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی مجموعه‌های مختلف، اقدام به بازارپردازی فرهنگی و متنوع سازی محصولات فرهنگی نمایند.

همچنین در مسیر بازارپردازی، لازم است به ملحوظ شدن حقوق مؤلفان حوزه کودک و نوجوان، بسیار اهمیت داده شود تا مؤلفان شامل نویسندگان و تصویرگران هم بتوانند از جریان اقتصادی که ناشی از توسعه بازار محصولات فرهنگی بوجود می‌آید، منتفع گردند و همین امر سبب می‌شود تا انگیزه فعالیت‌های خلاقانه و توسعه روایت‌های مختلف در این گروه‌های بوجود آید.

در پایان جلسه، مجموعه‌های انتشاراتی کودک و نوجوان، آمادگی خود را برای حضور مؤثر در جشنواره بازارپردازی تهران اعلام کردند.

 

پست های مرتبط


موانع توسعه بازار محصولات فرهنگی حوزه کودک چیست؟

موانع توسعه بازار محصولات فرهنگی حوزه کودک چیست؟

چالش‌های توسعه‌نیافتگی زنجیره محصولات کودک و نوجوان بررسی شد

چالش‌های توسعه‌نیافتگی زنجیره محصولات کودک و نوجوان بررسی شد

نقش‌آفرینی توسعه دهندگان محتوای آوایی در هم‌آورد بازارپردازی تهران

نقش‌آفرینی توسعه دهندگان محتوای آوایی در هم‌آورد بازارپردازی تهران

انتشارات کودک و نوجوان محور توسعه فرهنگی در بازارپردازی است

انتشارات کودک و نوجوان محور توسعه فرهنگی در بازارپردازی است